LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

 

 

            Türk Ticaret Kanununun 595/1 maddesinde esas sermaye paylarının geçişi hallerinden “devir” düzenlenmiştir. Madde metninde; “Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır” denilmekle, devir işleminin şekil şartları açıklanmıştır. Buna göre şekil şartları açısından geçerli bir devirden bahsedebilmek için; devir borcunu doğuran sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noter tarafından onaylanması şartı bulunmaktadır. Uygulamada devir sözleşmeleri noterler tarafından hazırlanmakta, taraflar imzalarını noter huzurunda atmaktadır.

 

            Yine TTK. Madde 595/1 gereğince esas sermaye payının devrinin geçerli olabilmesi için bir diğer zorunlu unsur, maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiş olup; buna göre “ Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır” denilerek, ortaklar genel kurulunun onayını zorunlu kılmıştır. Yani şirket pay devrinin geçerli olabilmesi için yukarıda açıkladığımız şekil şartlarının yanında, ortaklar genel kurulunun onayı da, zorunlu unsur olarak aranmaktadır. Ortaklar genel kurulunun onayının olup olmadığı ise şirket karar defteri ve pay defteri incelenerek anlaşılabilecektir.  

 

            Sonuç olarak yazılı ve tarafların imzalarının noter tarafından onaylandığı bir devir sözleşmesi olmadan ve ortaklar genel kurulu tarafından onaylanmadan geçerli bir pay devrinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

 

            Zorunlu unsurları taşımayan bir pay devri halinde, hukuki yollara başvurarak pay devrinin iptalini sağlamak mümkündür.

 

 

            Av. Yeşim Ulusan DALGIÇ   

MAKALE ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ