TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

 

MÖHUK md.50 ve devamı maddeleri gereğince yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların, Türk hukuku açıcından da geçerli ve bağlayıcı olması, icra edilebilir nitelik kazanması Türk yargı makamlarınca tanınması ve tenfizine bağlıdır.

 

MÖHUK md.51 gereğince; tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak aile hukukuna ilişkin olarak verilen boşanma, ayrılık, nafaka, velayet ve mal paylaşımına ilişkin kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi hususunda görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

 

Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birisidir.

 

MÖHUK md: 52 gereğince kararın tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunan herkes tenfiz isteminde bulunabilir.

 

Tanıma ve tenfiz dilekçesine yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi ve ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin (Apostil/Apostille şerhi) eklenmesi gerekir.  

 

 

 

Av. Yeşim Ulusan DALGIÇ

 

            

MAKALE ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ